De ouderwerking in code oranje

  • 27 oktober 2020

 

 

Nu de scholen naar code oranje overschakelen, stellen ook ouderwerkingen zich de vraag wat de gevolgen zijn voor hun werking.

Mag de ouderwerking vergaderen op school?

Vergader met de ouderwerking maximaal digitaal. 

Kan een ouderwerking activiteiten organiseren?

De mogelijkheden zijn beperkt. Activiteiten gericht op ontmoeting kunnen niet doorgaan, want vanaf fase oranje komen ouders normaalgezien niet meer op het schooldomein. Misschien kan je wel activiteiten organiseren waarbij iedereen vanop afstand aan hetzelfde doel kan werken? Zo zet je toch nog coronaproof in op verbinding! Zoek in elk geval naar alternatieven waarbij zo weinig mogelijk contact tussen mensen nodig is. 

Als je ouderwerking verkoopsactiviteiten plant, moet je rekening houden met een aantal regels. Bij de verkoop van voeding en drank, gelden de richtlijnen van de horeca. Vermijd in dat geval zelfgemaakte voeding en organiseer alles zoveel mogelijk contactloos (zowel het inschrijven als het afhalen of thuisbezorging). De verkoopsactiviteiten moeten ook doorgaan op momenten dat er geen (les)activiteiten zijn op school met leerlingen. Soms kunnen er lokaal/provinciaal strengere maatregelen gelden waardoor ook verkoopsactiviteiten niet toegelaten zijn.

Kan een individuele ouder helpen op school?

In code oranje is het niet de bedoeling dat ouders op het schooldomein komen om risico’s te verkleinen. Ouders zetten hun kinderen aan de schoolpoort af en halen ze daar terug op. Oudercontacten worden ook digitaal georganiseerd in code oranje.

Individuele ouders die de school ondersteunen (bv. leesouders) en wiens ondersteuning essentieel is voor het onderwijs mogen wel hun activiteiten op school uitvoeren. Zij zijn dan essentiële derden.

Meer informatie