Gelijke onderwijskansen (GOK)

Op 19 februari 2003 heeft GO! ouders samen met alle niet- onderwijsgebonden partners een engagement aangegaan om zich in te zetten om kansarme en allochtone ouders gelijke kansen te bieden in het onderwijs. Ouders betekenen een grote meerwaarde in het bereiken van de doelstellingen van het Gelijke Kansenbeleid in iedere school. GO! ouders engageerde zich om zich in te zetten voor een onderwijs zonder discriminatie, uitsluiting, segregatie en racisme. Ook zetten wij ons in voor een maatschappij met meer verdraagzaamheid, openheid en respect voor ieders eigenheid. Ouders van het GO! onderwijs kunnen zich in regio’s met veel kansarmoede inzetten in het Lokaal Overlegplatform om samen met alle partners van het LOP te werken rond prioritaire thema’s zoals schoolkosten, inschrijvingsbeleid, spijbelpreventie en communicatie tussen ouders en school.

Schermafbeelding 2014-02-19 om 14.37.13

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80