Heropstart van de ouderwerking in BS Zavelput


Toen de ouderwerking dreigde ten onder te gaan, zetten twee mama’s er met volle moed er hun schouders onder en wisten ze op een paar maanden tijd weer helemaal op te doen leven.


Context van de school

BS De Zavelput is een stedelijk gelegen school in Sint-Agatha-Berchem (deelgemeente Brussel) en kent een meertalig publiek.

Aanpak

Eind vorig schooljaar dreigde de ouderwerking ten onder te gaan. De goed functionerende groep ouders hadden allemaal kinderen in het zesde leerjaar en zouden de school verlaten. Opvolgers waren er toen niet. Twee mama’s hebben toen het initiatief genomen om de ouderwerking terug op gang te trekken. Omdat ze niet teveel hooi op hun vork wilden nemen zodat ze zelf niet ontmoedigd raakten, selecteerden ze zorgvuldig een aantal activiteiten die goed werken en die ze verder wilden zetten. Dat waren de kalenderverkoop met klasfoto’s en de fluo-fuif. Daarnaast wilden ze ook een enquête afnemen bij de ouders om te horen wat er leefde bij hen en wat zij van de ouderwerking verwachtten.

Tijdens de infoavond gingen de mama’s van klas tot klas om te vertellen dat ze met z’n tweeën de ouderwerking opnieuw wilden doen herleven en dat ze daar nog best andere ouders bij konden gebruiken. Er kwam veel interesse en respons van de ouders. De uitleg over de ouderwerking werd ook gebracht in twee talen (Frans en Nederlands). Hierdoor waren er onmiddellijk veel contacten met de ouders en dat bood kansen. Zowat negen ouders waren geïnteresseerd om in de ouderwerking te komen.

De eerste actie van de ouderwerking was het organiseren van een enquête onder de ouders om te peilen wat ze van de ouderwerking verwachtten. Daarnaast werd er ook geïnformeerd naar de tevredenheid over het contact met de school, het welzijn van de kinderen en de prioriteiten die de school zou moeten leggen. De bevraging werd opgesteld door de ouders maar de directie en zorgcoördinator waren nauw betrokken en gaven input. De enquête werd in twee talen verspreid en meegegeven via de boekentassen. De ouders uit de ouderwerking moedigden de ouders van de klas van hun kind aan om de bevraging in te vullen.

De conclusies werden voorgesteld in een vergadering van de ouderwerking. Uit de bevraging bleek dat de ouders in de school meer nood hadden aan ontmoetingsmogelijkheid onderling. Hier werd aan tegemoet gekomen door een pannenkoekenfeest tijdens het oudercontact. De klemtoon van dit feest lag op ontmoeting, niet op geldinzameling. De prijs van de pannenkoeken werd dan ook bewust erg laag gehouden. Het feest bleek een groot succes te zijn. Niet alleen de ouders die naar het feest kwamen, waren tevreden. Ook de ouders die mee hielpen merkten dat het een fijn moment was om elkaar te leren kennen.

Naar aanleiding van de bevraging besloot de school ook om lijsten met gegevens van de ouders aan te leggen (mail, telefoonnummer…).

De ouderwerking heeft als doel zo weinig mogelijk te vergaderen, 4x2uur per jaar is voldoende om de activiteiten te organiseren. Naast de vergaderkern, kunnen de ouders ook steeds uit de helpende handenlijst putten.