Het participatiehuis

Hieronder zie je het particpatiehuis. In dit huis kan je alle vormen van participatie van je school gaan plaatsen. Aan het fundament van het huis kan je zien dat vertrouwen de basis is voor ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid zal dan alleen kunnen evolueren als de ouders en de school dit vertrouwen in elkaar voelen en zichtbaar maken.

In het particpatiehuis is er geen sprake van hiërarchie: alle kamers zijn even waardevol.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn niet strikt af te bakenen. Ouderparticipatie maakt de betrokkenheid van ouders wel zichtbaar.

Het participatiehuis wordt gebruikt als kijkwijzer om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school in beeld te brengen. Als werkinstrument helpt het om de bestaande initiatieven te plaatsen. Tegelijk geeft het ook aandacht aan mogelijke werkpunten.

Je kan hiernaast de materialen downloaden om zelf aan de slag te gaan met het particpatiehuis. Wij gebruiken het huis ook vaak in een begeleiding ter plaatse. Aarzel niet om veerle.vyverman@g-o.be te contacteren

 

huis