In MPI en BuSO De Dageraad, Kortessem, bundelen ouders en directie van beide vestigingen de krachten

School

MPI De Dageraad Kortessem bestaat uit lager onderwijs type 1, 2 en 8, secundair onderwijs in de vormen OV 1, 2 en 3 en een Internaat.

 

Ouderwerking

De Dageraad heeft een oudervereniging onder vorm van een feitelijke vereniging, die een traditie van 15 jaar kent en zelfstandig een waaier aan activiteiten verzorgt.

De oudervereniging is gezamenlijk voor het internaat, de lagere school en het secundair onderwijs en telt een tien tot twaalftal leden uit de verschillende onderdelen.

Er wordt vergaderd met de directie bij, die de oudervereniging ondersteunt.

De samenstelling van de oudervereniging is heel divers, er zit een mix in die representatief is voor alle ouders 

De ouders wonen niet dicht bij de school maar komen van overal.

Nieuwe leden

De groep ouders van de ouderwerking rekruteert binnen de groep ouders die ze kennen. Ook de directie spreekt ouders persoonlijk aan om deel te nemen. Jaarlijks verschijnt er een oproep in het schoolkrantje

 

De oudervereniging en directie hebben ook oog voor de verschillende competenties van ouders binnen de school, ze vinden dit belangrijk voor het verdelen van de taken. Ze kunnen rekenen op een poel van medewerkers die niet allemaal mee komen vergaderen maar die wel inzetbaar zijn voor hulp tijdens de activiteiten.

 

Activiteiten van de ouderwerking

De oudervereniging organiseert vooral opbrengstgerichte activiteiten zoals een thema-avond, eetfestijn,… De oudervereniging beslist zelf over de uitgave van het geld, zij waken erover dat elk onderdeel (lager, sec, internaat) een gelijkwaardig deel ontvangt.

Daarnaast organiseert ze ook activiteiten voor de leerlingen:

- twee maal per jaar een fuifje voor de leerlingen van het BUSO; zij kunnen elders niet terecht om uit te gaan. De oudervereniging krijgt hiervoor de medewerking van het BUSO.

- iemand van het Oudercomité geeft dansles op maandagavond aan de leerlingen die dit willen.

- een uitgebreid sinterklaasfeest.

 

Inhoudelijke werking

Sinds dit jaar is er ook een inhoudelijk stukje bijgekomen; daarvoor kreeg de oudervereniging een rondleiding op het internaat en de BUSO-afdeling om de werking te leren kennen.

 

Communicatie

Zichtbaarheid/herkenbaarheid:

  • de oudervereniging heeft T-shirts die gedragen worden op festiviteiten
  • de activiteiten van de oudervereniging komen ook in het schoolkrantje (verschijnt 3x/jaar)

De school organiseert zelf ook vormingen die toegankelijk zijn voor alle ouders.

 

Contact

Wil je graag in contact komen met deze oudervereniging? Contacteer dan mama Sigrun Jorissen via sigrun.jorissen@skynet.be .