De ouderwerking van KA Beveren zet ook in op kostenbeheersing op school

Concrete realisatie 

KA Beveren startte een traject met Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) om de kostenbeheersing op school nog verder te optimaliseren. De school nam heel wat initiatieven tijdens het traject: kostenbewustzijn stimuleren bij leerkrachten, aandacht en info over schoolkosten en gespreide betaling in de communicatie naar ouders, armoedetoets bij het organiseren van activiteiten, netbooks en gratis software, …

De vriendenkring Canticleer is al lang bezig met de uitwerking van een kostenbeheersende werking. Recenter werd de ouderwerking ook betrokken in dit traject en startte daarbij een aantal initiatieven op:

  • Een zoekertjesbord
  • Het solidariteitsfonds

Context van de school

Onze school is gelegen in het centrum van Beveren. We staan in de omgeving bekend als de sport- en netbookschool; hiermee geven we direct twee belangrijke kenmerken van onze school mee. Sport speelt een belangrijke rol in onze school en elke leerling van ASO, TSO en van de A-stroom beschikt over een eigen netbook.

Onze school telt ondertussen bijna 11OO leerlingen en biedt een hele waaier van ASO-, TSO- en BSO-opleidingen aan, waarin elk kind zijn/haar weg kan vinden. We hebben veel aandacht voor sport, maar al onze richtingen zijn ook mogelijk met andere opties!
Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt ook het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses. We streven naar een goed beleid waar het op basis van regels en onderlinge afspraken aangenaam vertoeven is en waar er wederzijds respect heerst.

Geschiedenis en verloop

Op het einde van het schooljaar wordt er een zoekertjesbord georganiseerd door de ouderwerking. Iedereen die wil kan op het zoekertjesbord nog bruikbaar tweedehands schoolmateriaal te koop aanbieden (bv. sportmateriaal, rekenmachines enz.). De ouderwerking bewaakt het bord, maar de onderhandeling en verkoop regelen de geïnteresseerde en de verkoper onderling.

Binnen de ouderwerking is er ook een solidariteitsfonds. 5% van alle opbrengsten worden op de rekening van het solidariteitsfonds gestort. Het solidariteitsfonds komt tussen in algemene dingen om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Zo gaat de opbrengst van de koekenverkoop naar een klasbudget voor de gwp’s. Daarnaast komt het solidariteitsfonds tussen bij gezinnen in moeilijke financiële omstandigheden, vaak in samenwerking met o.a. het ocmw. Daardoor kunnen meer jongeren deelnemen aan uitstappen. In de werking rond het solidariteitsfonds is discretie erg belangrijk om stigmatisering te voorkomen. Het is de school (leerlingbegeleiding) die bepaalt aan wie en waarvoor er ondersteuning voorzien wordt, omdat de school hier het best zicht op heeft. Omwille van privacy en discretie wordt er slechts in heel algemene termen teruggekoppeld.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Werk op basis van een visie (eventueel samen met externe partners zoals STOS)
  • Betrek zoveel mogelijk partijen, dat vergroot het draagvlak
  • Discretie is erg belangrijk

Contactgegevens

Kathleen Thomassen, directie@kabeveren.net, 03/7509680