Iedereen een goed gevoel in BS de Cocon

Concrete realisatie 

Op de eerste dag van het schooljaar verwelkomde BS De Cocon op een heel hartelijke manier ouders en kinderen. De kinderen werden onthaald met kussen en knuffels, de ouders werden uitgenodigd om op krijtborden te schrijven op welke manier de school hen een goed gevoel geeft.

Het idee groeide aan het eind van het schooljaar, toen men zocht naar een manier om te werken rond anti-pesten maar zonder de negatieve invalshoek, vanuit een positief perspectief. Zo kwam men op ‘goed gevoel’.

Door de vraag te stellen aan ouders: ‘Wat geeft jou als ouder een goed gevoel?’, gaat men verder dan anti pesten.

Een greep uit het aanbod van de reacties: het groene domein*het vertrouwen dat we als ouder krijgen*de samenhorigheid van het team*de kleur op school*verrassingen zoals deze*fonkelende kinderen*er is altijd tijd voor een gesprek*er wordt structuur geboden*toffel leerkrachten*…

Enkele leerkrachten communiceerden dit via de website onder de titel ‘Dit geeft ons een fijn gevoel dat jullie dit van ons vinden!

Er wordt met de ouderwerking bekeken wat ze met de uitspraken kunnen doen en hoe die nog eens gecommuniceerd kunnen worden naar de ouders die niet aanwezig waren.

Ook de leerlingen en leerkrachten zullen bevraagd worden over wat hun een goed gevoel bezorgt.

Deze startactie kadert in een groter project rond goed gevoel, waaraan het hele jaar gewerkt zal worden.

Een kernteam werkt de acties uit en maakt ze al klaar op maat van de leerkrachten. Zo wordt het leerkrachtenteam niet overbevraagd en met een kleinere groep wordt er efficiënter gewerkt, weet de directie uit ervaring. Een project heeft een paar trekkers nodig die de ideeën uitwerkt en de rest mee enthousiasmeert.

Groen is gekozen als de kleur van het project. De leerlingen kregen in de klas een ballon en zetten daarop complimentjes voor elkaar. Die ballon kregen ze mee naar huis, er kwamen veel positieve reacties van ouders op dit initiatief. Aan de hand van gelijkaardige activiteiten zal het hele schooljaar door gewerkt worden aan een goed gevoel op school en sociale vaardigheden, geïntegreerd in het lesgebeuren. Het werken rond sociale vaardigheden is niet nieuw voor de school, daar was men al langer rond bezig.

Ook de ouderwerking zal betrokken worden bij het project, tijdens de vergaderingen van de ouderwerking zal er ook ingezet worden op een goed gevoel en de ouderwerking zal het goed gevoel integreren in haar eigen activiteiten.

Er zal verder ook ingezet worden op het versterken van de leerkrachten via coaching in het kader van het project, de leerkrachten leren naar zichzelf te kijken en ook eens een andere bril op te zetten.

Context vaEen goed gevoel in Bs De Coconn de school

De Cocon is een groen gelegen landelijke school in Vlaams-Brabant.

Geschiedenis en verloop

Het project is net gestart en zal zijn verdere uitrol kennen doorheen het schooljaar (2016-2017)

Evaluatie

Alle betrokkenen (school, ouders, leerlingen,…)

Opvolging

Een kernteam

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Zorg dat je een aantal enthousiaste trekkers hebt die zich voor 100% willen inzetten om het project uit te werken en de rest mee te trekken.

Contactgegevens

Elke Moeskops

directie@bs-decocon.be

016/53.16.98

Veldonkstraat 10

3120 Tremelo