Redelijke aanpassingen

redelijke aanpassingen, m-decreet, buitengewoon onderwijsSinds het M-decreet kunnen kinderen met een attest voor Buitengewoon onderwijs zich inschrijven in het gewoon onderwijs. Soms worden ze warm onthaald bij de inschrijving, soms ondervinden ze weerstand. Om kinderen met een beperking les laten volgen in een gewone school zijn er dikwijls hulpmiddelen en aanpassingen nodig. Soms is het nodig om in een klas of school de planning, organisatie of gebouwen aan te passen. Scholen kunnen de inschrijving ongedaan maken wanneer ze de gevraagde aanpassingen niet redelijk vinden. Voor ouders zijn die redenen niet altijd duidelijk, of ze blijven in de kou staan met het gevoel te zijn afgescheept. Ook scholen weigeren soms willekeurig en zijn niet altijd even goed op de hoogte van wat mag en moet gebeuren. Scholen moeten afwegen of de aanpassing die nodig is om de leerling met een beperking de lessen te laten volgen, een redelijke aanpassing is. Het begrip 'redelijke anpassing' is niet zo duidelijk en voor interpretatie vatbaar.

Volgende gratis publicaties geven een goede omschrijving van wat nu wel of niet redelijke aanpassingen zijn: