Vlaamse Bemiddelingscommissie

Ben je het niet eens met het verslag buitengewoon onderwijs dat het CLB voor je kind uitschreef? Omdat je niet vindt dat je kind een verslag nodig heeft of omdat je het niet eens bent met de inhoud ervan? Dan kan je als ouder terecht bij de Vlaamse bemiddelingscommissie.

Je dient een verzoek tot bemiddeling in en dan word je samen met de school en CLB uitgenodigd om tot een constructief gesprek en een eventuele consensus te komen. Dit onder begeleiding van een professioneel bemiddelaar.

De commissie bestaat uit een bemiddelaar en vertegenwoordigers van de scholen, CLB’s en ouders. Bij GO! ouders kan je met vragen over de commissie terecht bij Timothy Van Raemdonck.

Het traject van een bemiddelingsverzoek ziet er als volgt uit:

Schema verloop verzoek Vlaamse bemiddelingscommissie