Middenschool d'Hek Landen organiseert een alternatief infomoment voor ouders


De school organiseert bij de start van het schooljaar een infomoment met workshops voor ouders van leerlingen van het eerste leerjaar. De workshops belichten een specifiek thema: ‘leren leren’, GOK, leerlingenbegeleiding en Smartschool, gebruik van de agenda. 


Context van de school

Middenschool D’Hek is gelegen in de stad Landen. Op de school is er een ouderraad en een schoolraad. In 2009 werd de ouderraad op de Campus (MS en KA D’Hek) opnieuw opgestart.

Aanpak

Na de verwelkoming en een korte algemene uiteenzetting door de directeur worden de ouders in groepen verdeeld (klassen) en volgen ze enkele lessen. De ouders worden onderworpen aan dezelfde regels als de leerlingen. De leerkrachten geven de workshops op dezelfde manier als ze een les geven. Zo raken ouders vertrouwd met onze manier van werken: stil zijn in de gang, agenda correct invullen…

Na de lessen worden de ouders verwacht in het schoolrestaurant waar ze een stukje taart krijgen aangeboden. Ze hebben dan ook de mogelijkheid om met de leerkrachten te spreken over hun kind.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Voer een goede en duidelijke communicatie! Bezorg aan iedere ouder een persoonlijke uitnodiging en wijs hen op het belang van infomomenten.

 

Contactgegevens