Ouders ondersteunen welbevinden in Vijverbeek Asse


Met het Goedgevoel-project investeert de school in welbevinden op school en dit in nauwe samenwerking met leerlingen en ouders. Met deze positieve insteek wil men dat alle leerlingen, ouders en leerkrachten zich goed voelen op school, dat conflicten opgelost worden en pesten geen kans krijgt. Zowel praktisch als inhoudelijk, zowel preventief als curatief: ouders die dat wensen kunnen meewerken.


Context van de school

Bs Vijverbeek is gelegen op campus Vijverbeek, waar ook een middenschool en atheneum gelegen is. De school heeft aandacht voor het cognitieve, het relationele en vaardigheden. De visie rond welbevinden – vervat in het Goedgevoel-project - krijgt een belangrijke rol in het pedagogisch project en de dagelijkse werking van de school.

Aanpak

Het Goedgevoel-project is geleidelijk gegroeid bij het schoolteam en met evenveel enthousiasme raakten de ouders hier op verschillende manieren ook bij betrokken.

Zo stond een ouder (die psycholoog is) de school bij in het inhoudelijk uittekenen van het project. Een paar handige ouders hielpen bij het maken van praathutten waar kinderen in conflicten kunnen uitpraten. De school vroeg ook de mening van de ouders via ouderbevragingen om preventief te werken aan pesten en te zorgen voor een veilig klas- en schoolklimaat. En als er zich toch een pestsituatie voordoet, worden ouders als échte partners benaderd om samen naar oplossingen te zoeken.

In de constructieve samenwerking met de ouderwerking blijkt communicatie het sleutelwoord. Het sterke team van de school en van de ouderwerking erkennen elkaars belangrijke rol en afbakening. Om goed te kunnen samenwerken met ouders, is het belangrijk ouders te leren kennen. De school doet oproepen om te helpen bij kleine taakjes, maar rekent ook op mond- aan-mondreclame en spreekt vooral zelf ouders aan. De school toont interesse in de ouders en hun kinderen en probeert daarop in te spelen. Het boerderijproject bv. blijkt erg drempelverlagend te zijn voor anderstalige ouders, omdat het oefenkansen Nederlands biedt zonder dat taal een te grote drempel is.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Maak schooleigen acties: hou rekening met je leerling en ouderpopulatie en kies initiatieven die bij hen passen.

  • Vertrek vanuit wat werkt voor de school, vanuit wat al succesvol is op school.

  • Geef het schoolteam autonomie. Eigenaarschap verhoogt de motivatie.

 

Contactgegevens