Ouderteam Freinetschool De Regenboog houdt een wereldcafé


Een gepreksavond tussen school- en ouderteam met als doel elkaar en elkaars verwachtingen te leren kennen. Om hier meer dan een vrijblijvend gesprek van te maken, goot men dit in de vorm van een ‘wereldcafé. Een methodiek waar niet zozeer het bereiken van een consensus centraal staat, maar waar men op zoek gaat naar raakvlakken en het leren kennen van de verschillende meningen die leven in groep.


Context van de school

In Freinetschool De Regenboog kunnen ouders op verschillende manieren hun betrokkenheid tonen en participeren aan het schoolgebeuren: voorlezen of creatieve ateliers begeleiden in de klas, klussen in de moestuin, een handje toesteken op feestelijke gebeurtenissen… In verschillende werkgroepen werken ouders en leerkrachten samen en worden tal van activiteiten georganiseerd die de school nog fijner maken: de voorleesweek, een kinderfuif, een BBQ, een wandeling, de stikfabriek, een leuke en groene speelplaats…  Het ouderteam coördineert het geheel, denkt mee na over hoe de school nog aangenamer gemaakt kan worden en slaat de brug naar het schoolteam toe.

Aanpak

Op korte termijn veranderde er heel wat voor Freinetschool De Regenboog. Zowel het ouderteam als het schoolteam kenden een aantal nieuwe gezichten. Er kwam een nieuwe coördinator voor de school en ook het ouderteam kreeg een nieuwe voorzitter. Men wou elkaar en de nieuwe ideeën die iedereen meebracht leren kennen op een leuke en gezellige manier. Om zo tot een kruisbestuiving en nieuwe ideeën te komen en gezamenlijk een aantal uitdagingen aan te gaan om ouderbetrokkenheid op school verder vorm te geven. Een ‘wereldcafé’ leek hiervoor de geschikte methodiek. De avond werd tot in de puntjes voorbereid door een deel van het ouderteam. Zo kon het andere deel van het ouderteam onbevangen deelnemen aan de avond zelf. De organisatoren zorgden voor gespreksleiders en een inkleding om de juiste sfeer te creëren. Het schoolteam en enkele ouders werden uitgenodigd voor de avond zelf.

Omdat men vooral wou inzetten op het laten kennismaken van school- en ouderteam en omdat dit nieuw was voor iedereen, opteerde men ervoor om enkel ouders uit het ouderteam uit te nodigen voor deze eerste gespreksavond. In de toekomst wil men deze oefening herhalen met een grotere groep ouders.

Het initiatief werd positief geëvalueerd door zowel ouders als team. Het schoolteam was blij verrast om de ouders op een positieve voet te leren kennen en leerden dat ze heel wat raakvlakken hadden. Ouders apprecieerden het om gehoord te worden en dat hun ideeën ook werden meegenomen. De avond zorgde voor draagvlak om een aantal uitdagingen en ideeën gezamenlijk aan te pakken en uit te werken.

Een aantal concrete ideeën die uit het worldcafé naar boven waren gekomen, werden meteen uitgevoerd. In een gezamenlijke oefening werd door ouder- en schoolteam prioriteiten benoemd en een actieplan opgesteld. 

Tips voor wie aan de slag wil 

  • Bepaal een duidelijk doel voor die avond en nodig dan gericht uit. Wil je zoals het ouderteam van Freinetschool De Regenboog vooral inzetten op een kennismaking tussen ouderteam en schoolteam nodig dan leerkrachten en ouders uit het ouderteam uit. Wil je echter de meningen van zoveel mogelijk ouders te weten komen? Nodig dan iedere ouder van de school uit.
  • Neem voldoende tijd om dergelijke avond voor te bereiden.
  • Creëer een leuke sfeer. Een wereldcafé draait immers om op een leuke manier ervaringen en ideeën uit te wisselen. Het gaat om betrokkenheid en verbinding te creëren door met elkaar in dialoog te gaan. Vanuit deze kruisbestuiving ontstaan nieuwe ideeën.
  • Neem eens een kijkje in de methodiekenbundel van GO! ouders voor nog meer ideeën om dergelijke avonden vorm te geven.