Pesten op school: aanpakken en voorkomen!

Korte inhoud

De meeste ouders hopen nooit te horen te krijgen dat hun kind betrokken is bij pestgedrag. Toch komt pesten vaak voor: 1 op 5 kinderen maakt een periode mee waarin het gepest wordt op school. Ongeveer evenveel kinderen zijn als dader of mededader betrokken bij pesten.  De kans dat één van je kinderen thuiskomt met een verhaal over pesten is dus behoorlijk groot… Tijdens deze vormingsavond krijg je de kans om je voor te bereiden op dit soort situaties.

Je krijgt een antwoord op vragen als:

  • Wat is pesten eigenlijk? Hoe maak ik het onderscheid tussen een onschuldige plagerij en echt pestgedrag? Heeft cyberpesten iets te maken met pestgedrag op school? 
  • Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn kind niet gepest wordt of gaat pesten? 
  • Hoe kom ik te weten of mijn kind betrokken is bij pesten? 
  • Hoe reageer ik best als ik ontdek dat mijn kind gepest wordt? En wat doe ik als mijn kind zelf pest of meepest met andere kinderen? 
  • Hoe kan pesten gestopt worden? Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik van de school verwachten?

Het programma van de avond ziet er als volgt uit (duur 2u à 2u30)

  • Lezing (ongeveer 1 uur)
  • Voorstelling van het pestbeleid van de school (door iemand van de school, dit wordt op voorhand samen met de begeleidster voorbereid)
  • (indien gewenst) een korte pauze of de mogelijkheid tot reflectie in kleine groepjes
  • Panelgesprek: begeleidster (en indien mogelijk enkele verantwoordelijken van de school) beantwoorden vragen van het publiek.

Dit is het vooropgesteld programma van de infoavond, op vraag  kunnen er nog wel wijzigingen worden toegepast.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders €400 + verplaatsingsonkosten (0,40 €/km) Hilde Léonard Voorzie een computer, beamer en scherm

Bij de start van de sessie een mogelijkheid tot uitdelen van een powerpointpresentatie.

De spreker beperkt zich het liefst tot gebieden ten westen van Antwerpen en Brussel.

Aanvragen:

Minstens 4 maanden op voorhand.