Start leerplicht

Een kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 jaar wordt of wanneer het kind in het lager onderwijs start. In het kleuteronderwijs is er nog geen leerplicht. Een kleuter moet wel  minstens 250 halve dagen aanwezig meten zijn in een Nederlandstalige kleuterschool om te mogen starten in het lager onderwijs. 

 

Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22