Bevraging Ondersteuningsmodel

Hoe kijken ouders naar ondersteuning op school? Weten ze wat ondersteuning op school inhoudt? Vinden ze dat hun kind voldoende ondersteuning krijgt op school? Hoe verloopt het contact met de ondersteuner? Naar deze vragen waren we, na de invoering van het ondersteuningsmodel, wel benieuwd. Samen met de twee andere ouderkoepels organiseerden we een bevraging. Maar liefst 2130 ouders vulden de bevraging in.  Je kan aan de rechterzijde de 10 aandachtspunten of het volledige rapport downloaden.