VN-verdrag voor personen met een handicap

Op 30 maart 2007 ondertekende België het VN-verdrag i.v.m. de rechten van personen met een handicap, in 2009 werd dit verdrag door België geratificeerd. Dit betekent dat België zich ertoe verbindt personen met een handicap dezelfde rechten te geven als deze zonder. Eén van die rechten is de gelijke toegang tot onderwijs (artikel 24 van het Verdrag).

De eerste stappen in die gelijkwaardige toegang, worden gezet in het M-decreet. Dit decreet is een eerste stap in de goede richting maar gaat nog niet ver genoeg. Meer veranderingen zullen zich in de toekomst dus zeker nog opdringen. Zowel het GO! als GO! ouders vinden dat inclusief onderwijs in een inclusieve maatschappij de toekomst is.